wybierz język:
Menu produkty

Nawigacja: Home  >  Dofinansowania

Dofinansowania


BTI Gumkowski Sp. z o.o. Sp. komandytowa realizuje projekt nr POIR.03.02.01-30-0007/18 pod nazwą „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwo BTI Gumkowski Sp. z o. o. Spółka komandytowa prowadzących do wprowadzenia na rynek innowacyjnego proekologicznego palnika pelletowego drugiej generacji”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, oś priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1: Badania na rynek.

Celem projektu jest zaoferowanie na rynku innowacyjnego proekologicznego palnika pelletowego drugiej generacji.

W rezultacie projektu powstanie innowacyjny proekologiczny palnik pelletowy drugiej generacji.

Wartość projektu: 10 208 631,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 427 615,00 PLN