9 października, 2018

     Program Czyste powietrze ma na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów do atmosfery. Jest szeroko zakrojonym planem, który w sposób znaczący ma przyczynić się do walki ze smogiem Obejmuje istniejące