Dofinansowania

Właściciel marki KIPI, przedsiębiorstwo BTI Gumkowski Sp. z o.o. Sp. k. realizuje:

Projekt nr POIR.03.02.02-00-2673/20 pod nazwą „Wdrożenie technologii produkcji nagrzewnic powietrza z palnikiem na pellet”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne.

 

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacji technologicznej i produktowej. W rezultacie projektu nastąpi wdrożenie nowego produktu – nagrzewnicy powietrza z palnikiem na pellet.

 

Wartość projektu: 19 479 000,00 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich: 7 342 897,50 PLN

Projekt nr POIR.03.02.01-30-0007/18 pod nazwą „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwo BTI Gumkowski Sp. z o. o. Spółka komandytowa prowadzących do wprowadzenia na rynek innowacyjnego proekologicznego palnika pelletowego drugiej generacji”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, oś priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1: Badania na rynek. 

Celem projektu jest zaoferowanie na rynku innowacyjnego proekologicznego palnika pelletowego drugiej generacji. W rezultacie projektu powstanie innowacyjny proekologiczny palnik pelletowy drugiej generacji.

Wartość projektu: 10 208 631,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 427 615,00 PLN 

Program „Operacyjny inteligentny rozwój 2014-2020 „Zgłoszenie wynalazku przez przedsiębiorstwo BTI Gumkowski Sp. z o.o. Sp. k. w ramach podzielenia 2.3.4”. Ochrona własności przemysłowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, objętego umowa nr: POIR.202.03.04-30-0005/16-00. Program współfinansowany z budżetu państwa w ramach dotacji celowej.

Całkowita wartość projektu realizowanej w ramach programu: 4 320 204,00 PLN

Kwota wsparcia w ramach Programu: 184 500,00 PLN

Projekt nr POIR.02.03.02-30-0036/20 pod nazwą „Opracowanie innowacyjnej rewersyjnej pompy ciepła typu powietrze-woda z system „no-frost”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, oś priorytetowa 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 02.03.02: Bony na innowacje dla MŚP. 

Celem projektu jest opracowanie rewersyjnej pompy ciepła powietrze-woda posiadającej innowacyjny systemem „no-frost”. W rezultacie projektu powstanie prototyp innowacyjnej pompy ciepła z systemem „no-frost”.

Wartość projektu: 485 127,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 335 250,37 PLN

Projekt nr POIR.03.03.03-30-0125/20 pod nazwą „Promocja marki produktowej KIPI poprzez udział w imprezach targowo-wystawienniczych na wybranych rynkach zagranicznych”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, oś priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go To Brand.

Celem projektu jest promocja palników na pellet marki KIPI poprzez udział w międzynarodowych targach i misjach gospodarczych na wybranych rynkach. W rezultacie projektu nastąpi wzrost rozpoznawalności marki wnioskodawcy na rynkach zagranicznych oraz dalszy rozwój działalności eksportowej i ekspansja firmy na nowe rynki.

Wartość projektu: 563 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 422 250,00 PLN

Projekt nr POIR.03.02.02-00-2673/20 pod nazwą „Wdrożenie technologii produkcji nagrzewnic powietrza z palnikiem na pellet”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne.

 

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacji technologicznej i produktowej. W rezultacie projektu nastąpi wdrożenie nowego produktu – nagrzewnicy powietrza z palnikiem na pellet.

 

Wartość projektu: 19 479 000,00 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich: 7 342 897,50 PLN

Ta strona korzysta z plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.