Serwis

WARUNKI GWARANCJI

Dziękujemy za wybór urządzenia KIPI. Dokładamy wszelkich starań, aby urządzenie mogło być jak najdłużej przez Państwa eksploatowane . Prosimy zatem o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Wymagany montaż tylko przez autoryzowanego instalatora KIPI.

1. Okres gwarancji

 • Producent udziela gwarancji na urządzenie na okres 2 lat liczony od daty pierwszego uruchomienia, ale nie później niż 1 miesiąc od daty zakupu,

 • Producent udziela gwarancji na okres 12 miesięcy na zapalarkę z klauzulą 3000 cykli rozpaleń w ciągu tego roku (dotyczy urządzeń zawierających palnik na pellet KIPI),

 • Producent udziela gwarancji jeśli montaż palnika oraz pierwszego uruchomienie wykonał autoryzowany Instalator KIPI,

 • Producent udziela gwarancji po wypełnieniu karty gwarancji i odesłaniu kopii pierwszego uruchomienia do producenta oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych w ciągu 21 dni od momentu montażu.

Uwaga: Producent warunkowo może rozszerzyć okres gwarancji do 3 lat po spełnieniu poniższych warunków:

     1.1 Wykonywaniu kolejnych przeglądów okresowych przez autoryzowanego instalatora po 12 miesiącach eksploatacji,

     1.2 Montażu palnika oraz pierwszego uruchomienia wykonał autoryzowany instalator,

     1.3 Wypełnieniu gwarancji i odesłaniu kopii pierwszego uruchomienia do producenta oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych,

     1.4 Wykonywaniu kolejnych przeglądów okresowych przez autoryzowanego instalatora po 12 miesiącach eksploatacji.

2. Okres gwarancji

     Producent wymaga, aby zamontowanie palnika oraz pierwsze uruchomienie było wykonane przez autoryzowanego instalatora na zlecenie użytkownika.

     Zakres pierwszego uruchomienia obejmuje:

 • Sprawdzenie poprawności zabudowy i działania urządzenia,

 • Regulację palnika,

 • Kontrolę poprawności działania elementów zabezpieczających urządzenie,

 • Wypełnienie gwarancji,

     Zakres pierwszego uruchomienia nie obejmuje:

 • Usuwanie wad i usterek instalacji.

3. Przeglądy

     Przeglądy powinny być wykonywane co roku, licząc od daty pierwszego uruchomienia.

4. Warunki gwarancji:

 • Posiadanie prawidłowo wypełnionej gwarancji,

 • Posiadanie dowodu zakupu palnika,

 • Dokonanie montażu oraz pierwszego uruchomienia przez autoryzowanego instalatora,

 • Przeprowadzanie przez autoryzowanego instalatora corocznych, płatnych przez użytkownika przeglądów gwarancyjnych,

 • Obowiązkowe odesłanie przez instalatora kopii protokołu pierwszego uruchomienia do producenta przez pocztę lub elektronicznie,

 • Obowiązkowe odesłanie przez instalatora zgody na przetwarzanie danych osobowych RODO do producenta przez pocztę lub elektronicznie.

5. Gwarancja nie obejmuje:

 • Uszkodzeń wynikających z nieodpowiedniego składowania lub transportu urządzenia,

 • Uszkodzeń wynikających z wadliwego montażu i pierwszego uruchomienia,

 • Uszkodzeń wynikających z niewłaściwej eksploatacji urządzenia oraz stosowania niewłaściwych paliw,

 • Usterek wynikających z nieprawidłowo wykonanej instalacji grzewczej, kominowej, wentylacyjnej,

 • Uszkodzeń spowodowanych przez czynniki niezależne od Producenta (m.in. powódź, pożar, przepięcia elektryczne, itp.),

 • Części eksploatacyjnych podlegających zużyciu,

 • Wymiany części powstałych w wyniku cofnięcia płomienia, które nie wynikają bezpośrednio z winy urządzenia.

6. Utrata gwarancji następuje w wyniku:

 • Zerwania tabliczek znamionowych identyfikujących urządzenie,

 • Dokonania napraw przez osoby nieupoważnione,

 • Zmiany elementów urządzenia – dokonywania przeróbek we własnym zakresie,

 • Zagubienia lub zniszczenia gwarancji,

 • Braku pierwszego uruchomienia wykonanego przez autoryzowanego serwisanta,

 • Gwarancja na rynkach zagranicznych obowiązuje tylko i wyłącznie w przypadku zakupu u autoryzowanego dystrybutora działającego na terenie danego kraju w innym przypadku następuje utrata gwarancji.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ta strona korzysta z plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.