Czy nagrzewnica wodna jest najlepsza do ogrzewania hal, magazynów i zakładów produkcyjnych?

Ogrzewanie hal, magazynów, zakładów produkcyjnych, szklarni, warsztatów samochodowych oraz innych dużych przestrzeni wymaga zastosowania efektywnego i ekonomicznego źródła ciepła. Nagrzewnica wodna to jeden z najpopularniejszych sposobów ogrzewania wyżej wymienionych obiektów, ale czy najlepszy? Obiekty takie jak hale, magazyny, zakłady produkcyjne, szklarnie i warsztaty samochodowe narażone są na szybką utratę ciepła, co wynika m.in. z otwierania bram przy załadunku lub rozładunku towaru. Obecnie na rynku takich obiektów jest tysiące, a rosnące koszty paliw powodują, że liniowo rosną koszty ogrzewania. W tym artykule przeanalizujemy wady i zalety nagrzewnic wodnych oraz przedstawimy alternatywne sposoby ogrzewania hal.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Jak działa nagrzewnica wodna oraz z czego się składa.
 • Jakie są zalety i wady stosowania nagrzewnic wodnych.
 • Jakie są rodzaje nagrzewnic gazowych i jakie są ich zalety.
 • Jakie są zasady działania nagrzewnic na pellet oraz korzyści i wady.
 • Poznasz zasady funkcjonowania i charakterystyki nagrzewnic olejowych.
 • Jakie są zasady działania promienników na podczerwień.
 • Poznasz różne rodzaje pomp ciepła oraz ich zalety i wady.
 • Jakie są alternatywne sposoby ogrzewania dużych przestrzeni.

 

Nagrzewnica powietrza – jakie są rodzaje?

Od wielu lat w obiektach wielkopowierzchniowych stosuje się nagrzewnice powietrza. Wśród nich można wymienić nagrzewnicę wodną, na gaz, olej opałowy, prąd oraz zdobywające coraz większe uznanie nagrzewnice na biomasę. Sprawdźmy najpierw, jak działa nagrzewnica wodna oraz jakie są jej wady i zalety.

Nagrzewnica wodna

Nagrzewnica wodna działa na zasadzie przepływu gorącej wody przez element grzejny, który oddaje ciepło do otaczającego powietrza. Zasada działania nagrzewnic wodnych opiera się na wymianie ciepła pomiędzy wodą a powietrzem z wykorzystaniem wymiennika ciepła.

Z czego składa się nagrzewnica wodna?

Podstawowymi elementami układu z nagrzewnicami wodnymi są:

 • Kocioł lub podgrzewacz wody To źródło gorącej wody, które dostarcza ciepło do nagrzewnicy. Może to być kocioł gazowy, olejowy, pelletowy,  elektryczny lub inny system podgrzewania wody.
 • Element grzejny: wymiennik ciepła To rurka lub płaszcz w nagrzewnicy, przez którą przepływa gorąca woda. Element grzejny wykonany jest z materiału o wysokiej przewodności cieplnej, takiego jak stal nierdzewna lub miedź.
 • Wentylator nawiewny Nagrzewnice wodne są zazwyczaj wyposażone w wentylator, który wymusza przepływ powietrza przez element grzejny. Wentylator powoduje ruch powietrza, dzięki czemu ciepło jest równomiernie rozprowadzane w pomieszczeniu. 

Jak działa nagrzewnica wodna?

Zasada działania nagrzewnic wodnych jest dość prosta:

 1. Woda jest podgrzewana w kotłowni lub podgrzewaczu wody do odpowiedniej temperatury.
 2. Gorąca woda jest przepuszczana przez element grzejny w nagrzewnicy.
 3. Wentylator nawiewny zaczyna działać, zasysając powietrze z otoczenia.
 4. Powietrze przechodzi przez element grzejny, gdzie ciepło z gorącej wody jest przekazywane do powietrza.
 5. Ciepłe powietrze jest wyrzucane z nagrzewnicy i rozprowadzane w pomieszczeniu za pomocą wentylatora.
 6. Proces trwa, dopóki woda jest podgrzewana i przepływa przez element grzejny.

Zalety nagrzewnic wodnych

 • Efektywne ogrzewanie Nagrzewnice wodne są znane z wysokiej efektywności energetycznej. Wykorzystują one gorącą wodę jako nośnik ciepła, co pozwala na równomierne i szybkie ogrzewanie pomieszczeń. Dzięki temu można osiągnąć komfortową temperaturę w krótkim czasie.
 • Stała temperatura Nagrzewanie wodne zapewnia stałą temperaturę w pomieszczeniu. Woda ma dużą pojemność cieplną, co oznacza, że utrzymuje ciepło przez dłuższy czas. To pozwala na stabilne i równomierne ogrzewanie bez dużych fluktuacji temperatury.
 • Możliwość integracji z innymi systemami Nagrzewnice wodne mogą być łatwo zintegrowane z innymi systemami grzewczymi, takimi jak ogrzewanie podłogowe, grzejniki lub systemy centralnego ogrzewania. Pozwala to na większą elastyczność w dostosowywaniu systemu grzewczego do indywidualnych preferencji i potrzeb.
 • Cicha praca W porównaniu do niektórych innych systemów grzewczych, nagrzewnice wodne działają bardzo cicho. Nie generują dużego hałasu ani wibracji.
 • Bezpieczeństwo Nagrzewnice wodne są bezpieczne w użyciu, ponieważ nie wymagają spalania paliw wewnątrz pomieszczenia. Brak otwartego płomienia zmniejsza ryzyko pożaru oraz ryzyko wystąpienia wycieku gazów.
 • Możliwość sterowanie temperaturą w różnych strefach Kolejną zaletą nagrzewnic jest możliwość sterowania temperaturą w poszczególnych strefach hali, dzięki odpowiedniemu rozmieszczeniu nagrzewnic i zastosowaniu termostatów można regulować temperaturę w różnych obszarach. Co jest przydatne w przypadku obiektów o zróżnicowanej funkcjonalności takich jak strefy produkcyjne gdzie chcemy utrzymywać różne temperatury, strefy magazynowe czy biurowe.
   


Wady nagrzewnic wodnych

 • Duży koszt początkowy Jednym z głównych problemów jest koszt początkowy inwestycji. Instalacja systemu wodnego jest bardzo kosztowna, zwłaszcza jeżeli obiekt czy hala nie jest pierwotnie przystosowany do tego rodzaju ogrzewania. Wtedy konieczne może być zamontowanie dodatkowych rur, pomp czy kotłów, układów regulacji temperatury co może wiązać się z dużymi wydatkami.
 • Podatność na zmianę temperatury Nagrzewanie i chłodzenie wody w układzie wymaga pewnego czasu, co może prowadzić do opóźnień w reagowaniu na zmienne warunki pogodowe lub jeżeli chcemy ogrzewać tylko wybranych porach. Jeżeli temperatura na wybranym obiekcie szybko się zmienia, nagrzewnice wodne mogą potrzebować więcej czasu na dostosowanie się do nowych warunków i potrzeb. Może to prowadzić do powstania dyskomfortu termicznego lub do straty energii.
 • Brak możliwości czasowego wyłączenia nagrzewania Bardzo istotnym aspektem jest też brak możliwości czasowego wyłączenia nagrzewania np.  na długie weekendy, wakacje czy święta. W przypadku temperatur ujemnych na zewnątrz jest ryzyko że temperatura w środku hali też spadnie poniżej zera i cały układ dystrybucji ciepłej wody oraz same nagrzewnice ulegną uszkodzeniu – co spowoduje ogromne koszty. Woda w układzie z grzejnikami musi być podgrzewana kotłem lub podgrzewaczem, co generuje duże koszty inwestycyjne, a sprawność i ekonomia całego układu zależy od surowca energetycznego, który wybierzemy do zasilania układu.
 • Duży koszt zabezpieczenia przed zamarzaniem Układ przed zamarznięciem możemy zabezpieczyć za pomocą glikolu, wiąże się to z dodatkiem do całego medium instalacji ok 100-150l glikolu (ok 6zł/L).
 • Konieczność konserwacji Nagrzewnice wodne wymagają regularnej konserwacji i czyszczenia
 • Potencjalne problemy z przeciekami Nagrzewnice wodne, zwłaszcza starsze modele, mogą być podatne na przecieki w systemie wodnym. Przecieki mogą powodować straty wody i powodować uszkodzenia w pomieszczeniach, co może wymagać naprawy i dodatkowych kosztów.
 • Ograniczona mobilność Po zainstalowaniu nagrzewnicy wodnej, jest ona trudna do przeniesienia z jednego miejsca do drugiego. Jest to istotne, jeśli planujesz przeprowadzkę w przyszłości. Konieczne jest przebudowanie systemu grzewczego w nowym miejscu lub pozostawienie nagrzewnicy wodnej jako wyposażenia dla kolejnych mieszkańców.
 • Wymagania dotyczące zasilania Nagrzewnica wodna musi zostać połączona z systemem grzewczym, który poprzez sieć rurociągów instalacji centralnego ogrzewania dostarcza energię cieplną do nagrzewnicy.

Czy warto stosować nagrzewnicę wodną?

Nagrzewnice wodne mają wiele zalet, takich jak efektywne i równomierne ogrzewanie, możliwość integracji z innymi systemami grzewczymi, cicha praca i bezpieczeństwo. Jednak ich wady obejmują wysokie koszty początkowe, potrzebę miejsca na instalację, konieczność konserwacji, potencjalne problemy z przeciekami, ograniczoną mobilność, wymagania dotyczące zasilania oraz ryzyko awarii. Przed podjęciem decyzji o zastosowaniu nagrzewnic wodnych, zaleca się dokładne zbadanie i uwzględnienie wszystkich tych czynników, aby wybrać najlepsze rozwiązanie dla swoich potrzeb. Wybór odpowiedniego sposobu zasilania w ciepłą wodę dla systemu nagrzewnic wodnych zależy od dostępności i kosztów poszczególnych źródeł energii, a także od indywidualnych preferencji i warunków lokalnych.

A jakie są inne sposoby ogrzewania powietrza dużych przestrzeni, hal i magazynów? Dostępnych rozwiązań grzewczych jest wiele – poniżej znajdziesz alternatywne sposoby ogrzewania przeznaczone do budynków takich jak hale, magazyny, zakłady przemysłowe, szklarnie i warsztaty samochodowe.

Nagrzewnice gazowe

Pierwszą z alternatyw są nagrzewnice gazowe, w których paliwem generującym ciepło jest gaz ziemny lub propan-butan. Ciepło wytworzone w ten sposób jest rozprowadzane w przestrzeni w halach, budynkach przemysłowych czy magazynach. Warto zauważyć, że w przypadku nagrzewnic gazowych istnieje wiele ich rodzajów takich jak: konwekcyjne, promiennikowe czy komorowe z różnymi charakterystykami i zastosowaniami.

Sprawdźmy, jakie są wady i zalety nagrzewnic gazowych.

Zalety nagrzewnic gazowych

 • Wysoka efektywność – Wysoka efektywność nagrzewnic gazowych jest wynikiem tego, że spalamy w nim gaz, który jest paliwem palnym, spalanym bezpośrednio w palnikach nagrzewnic co prowadzi do szybkiego i skutecznego podgrzania powietrza. Dzięki temu, nagrzewnice gazowe mogą szybko dostarczyć ciepło do nagrzewanego miejsca.
 • Natychmiastowa reakcja – Nagrzewnice gazowe reagują natychmiastowo na zmianę zapotrzebowania na ciepło. Po włączeniu nagrzewnica zaczyna generować ciepło niemal od razu, co oznacza, że szybko można zwiększyć temperaturę w obiekcie w razie potrzeby.
 • Łatwość regulacji – Nagrzewnice gazowe umożliwiają precyzyjną regulację temperatury za pomocą termostatów lub regulatorów, dzięki którym można kontrolować ilość generowanego ciepła przez nagrzewnice, dostosowując ją do wymagań i preferencji użytkownika.

Wady nagrzewnic gazowych

 • Wymaga dostępu do gazu Nagrzewnice gazowe wymagają dostępu do gazu z sieci lub zbiornika. Jeżeli w danej lokalizacji nie ma odpowiednio przygotowanej infrastruktury gazowej to instalacja nagrzewnic gazowych staje się bardzo problematyczna i kosztowna.
 • Bezpieczeństwo i emisja Spalanie gazu może generować produkty uboczne takie jak dwutlenek węgla i tlenki azotu. Właściwe wentylowanie i utrzymanie nagrzewnic gazowych jest niezbędne, aby zapewnić efektowną i bezpieczną pracę oraz zminimalizować emisję substancji szkodliwych do atmosfery.
 • Konserwacja i konieczność obsługi Nagrzewnice gazowe wymagają regularnej konserwacji i przeglądów, aby zapewnić ich sprawne działanie. Często trzeba również zapewnić dostęp do kwalifikowanych specjalistów do obsługi, co może wiązać się z pewnymi kosztami i ograniczeniami czasowymi.
 • Możliwość wycieku gazu W przypadku nagrzewnic gazowych istnieje potencjalne ryzyko wycieku gazu, które może być niebezpieczne dla bezpieczeństwa i zdrowia. Dlatego ważne jest, aby regularnie sprawdzać nagrzewnice gazowe pod kątem ewentualnych wycieków i monitorować ich działanie. Konieczne jest również przestrzeganie wszystkich standardów bezpieczeństwa i zasad eksploatacji.
 • Zależność od cen gazu Koszt gazu może ulegać zmianom, co oznacza, że koszty eksploatacji nagrzewnic gazowych mogą podlegać wahaniom. W przypadku wzrostu cen surowca na rynku, koszty ogrzewania gazem będą rosły, co przełoży się  negatywnie na ekonomiczność zainstalowanego systemu.
 • Wymagane miejsce na instalację Nagrzewnice gazowe, zwłaszcza większe modele, mogą wymagać odpowiedniej przestrzeni na instalację i umiejscowienie zbiorników na gaz. W niektórych przypadkach może to być ograniczeniem, jeśli nie ma do tego odpowiedniej przestrzeni.

Nagrzewnice na pellet

Nagrzewnica na pellet jest urządzeniem grzewczym, które wykorzystuje pellety, czyli granulki z prasowanej biomasy, jako paliwo do produkcji ciepła. Pellety mogą być wykonane z różnych materiałów organicznych, najczęściej z biomasy drzewnej. Urządzenie składa się z wymiennika, palnika, wentylatora nadmuchowego, kanałów dystrybucyjnych i komina. Palnik spalając paliwo generuje płomień, który ogrzewa wymiennik.  Wentylator nadmuchowy transportując powietrze przez wymiennik kieruje je do kanałów dystrybucyjnych, w ten sposób ciepłe powietrze trafia we wskazane miejsce. Jedną z najważniejszych zalet tego systemu jest brak konieczności budowania kosztownego systemu wodnego, który wykorzystywany jest przy nagrzewnicach na gaz, ropę, węgiel czy pompach ciepła.

Zalety nagrzewnic na pellet

 • Wysoka wydajność Nagrzewnica na pellet jest bardzo wydajna w przekształcaniu paliwa w ciepło. Pellety mają jednolitą strukturę i niską wilgotność, co pozwala na skuteczne spalanie i wykorzystanie większej ilości energii zawartej w paliwie.
 • Automatyczne sterowanie Nagrzewnice na pellet są wyposażone w rozbudowaną automatykę, która w sposób automatyczny reguluję prace urządzenia. System zarządza systemem spalania (obsługuje pracę palnika pelletowego) oraz nadzoruje pracę instalacji grzewczej.
 • Regulacja temperatury Nagrzewnice na pellet posiadają funkcje regulacji temperatury, które umożliwiają dostosowanie wyjścia ciepła do aktualnych potrzeb. Można kontrolować temperaturę w pomieszczeniach i osiągnąć optymalny komfort cieplny.
 • Szybkie dostarczenia ciepła Wykorzystując powietrze do przenoszenia ciepła mamy możliwość szybkiego nagrzania oraz niwelowania dużych różnic temperatur w ciągu doby, przekłada się to na możliwość czasowego wyłączania ogrzewania np. na noc, weekendy i święta, co przekłada się na duże oszczędności wynikającą z braku ogrzewania w czasie, gdy np. nie ma pracowników w firmie.
 • Dystrybucja ciepła za pomocą powietrza Stosując kanały powietrzne do dystrybucji ciepła można zdecydowanie obniżyć koszt instalacji grzewczej. Kanały są jednym z najtańszych i najbardziej trwałych rozwiązań do transportu ciepła. Cechują się długą żywotnością i sprawnością. Możliwe jest również sterowanie strefowe dzięki rozbudowanej automatyce sterującej
 • Ekologiczne paliwo Pellety są paliwem ekologicznym, ponieważ  produkowane są z biomasy, która powstaje w wyniku obróbki drewna. Biomasa jak powszechnie wiadomo jest odnawialnym źródłem energii.

Wady nagrzewnic na pellet

 • Magazynowanie dużej ilości pelletu Decydując się na nagrzewnicę pelletową trzeba mieć na uwadze konieczność zmagazynowania odpowiedniej ilości pelletu. Alternatywą dla magazynowania są umowy z dostawcami, którzy w ramach sprzedaży będą w stanie zatrzymać dla nas zakontraktowaną ilość paliwa.
 • Wymagane czyszczenie Nagrzewnice na pellet powinny być regularnie czyszczone. Zwłaszcza komora spalania i płomiennice/płomieniówki. Nagromadzenie popiołu może powodować, spadek sprawności urządzenia oraz jego nieprawidłową pracę.

Szukasz niezawodnej nagrzewnicy na pellet? Poznaj korzyści, jakie zapewnia nagrzewnica powietrzna Ventura i sprawdź, jakie może osiągać moce.

Nagrzewnice olejowe

Nagrzewnice olejowe ogrzewają powietrze przez proces spalania oleju. Wyróżnia się główne części: komorę spalania, palnik, wentylator, pompę paliwową, zbiornik na olej i generator rozruchowy. Wentylator wymusza przepływ powietrza, które zostaje ogrzane przez płomień palnika.

Zalety nagrzewnic olejowych

 • Skuteczność ogrzewania Nagrzewnice olejowe są skutecznym sposobem na szybkie i skuteczne ogrzewanie pomieszczeń. Olej ma wysoką wartość opałową, co oznacza, że generuje dużą ilość ciepła w stosunkowo krótkim czasie. Jest to szczególnie ważne w przypadku potrzeby szybkiego ogrzewania budynku.
 • Łatwość instalacji Nagrzewnice olejowe są stosunkowo łatwe w instalacji i nie wymagają skomplikowanych systemów rur czy instalacji grzewczych, jak w przypadku niektórych innych systemów takich jak nagrzewnice wodne.
 • Niski koszt inwestycji Nagrzewnice olejowe są stosunkowo tanie. Cenowo wygrywają z nagrzewnicami wodnymi czy pompami ciepła. Niski koszt inwestycji dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Wady nagrzewnic olejowych

 • Emisja spalin Jedną z głównych wad nagrzewnic olejowych jest emisja spalin. Spalanie oleju w nagrzewnicach powoduje emisję szkodliwych substancji, takich jak dwutlenek węgla, tlenki azotu i związki siarki. Substancje te negatywnie wpływają na jakość powietrza w pomieszczeniu i stanowią ryzyko dla zdrowia.
 • Konieczność odprowadzania spalin Nagrzewnice olejowe, które spalają olej, wymagają odpowiedniego systemu odprowadzania spalin. Oznacza to, że muszą być dostępne odpowiednie kanały wentylacyjne lub kominy, aby spaliny mogły być bezpiecznie usunięte z pomieszczenia. Odprowadzanie spalin może być kosztowne i wymagać pewnych prac instalacyjnych.
 • Zapach i opary Spalanie oleju w nagrzewnicach olejowych może wiązać się z emitowaniem nieprzyjemnych zapachów i oparów. Osoby będące w pobliżu mogą czuć się niekomfortowo, szczególnie jeśli są wrażliwi na tego rodzaju zapachy. Konieczne jest odpowiednie wentylowanie pomieszczeń, aby ograniczyć te skutki.
 • Wysoki koszt ogrzewania olejem opałowym Wysoki koszt ogrzewania olejem opałowym wynika z cen samego paliwa. Na przestrzeni ostatnich lat koszt oleju wzrósł o kilkaset procent i paliwo to stało się całkowicie nieatrakcyjne dla osób chcących ogrzewać pomieszczenia tą metodą.

Promienniki na podczerwień

Promienniki są urządzeniami używanymi do ogrzewania przestrzeni poprzez promieniowanie. Emitują ciepło w postaci fal, które bezpośrednio docierają do powierzchni w pomieszczeniu przekształcając je w ciepło.

Zalety promienników

 • Skoncentrowane ciepło Promienniki emitują ciepło bezpośrednio na powierzchnię i obiekty wskazane, co oznacza, że można kierować ciepło w określonym kierunku.
 • Szybkie nagrzewanie Promienniki podczerwieni działają natychmiastowo, bez konieczności oczekiwania na nagrzanie się powietrza.
 • Bezpośrednie nagrzewanie przedmiotów Promienniki nie ogrzewają powietrza przez co unikamy strat wynikających z cyrkulacji powietrza.

Wady promienników

 • Zasięg ogrzewania Promienniki podczerwieni mają ograniczony zasięg ogrzewania w porównaniu do niektórych innych systemów. Promieniowanie podczerwone traci intensywność wraz z odległością, więc konieczne jest odpowiednie rozmieszczenie promienników w hali magazynowej, aby zapewnić równomierne ogrzewanie.
 • Wpływ na powietrze Promienniki podczerwieni nie ogrzewają powietrza w pomieszczeniu, co oznacza, że nie wpływają na cyrkulację powietrza ani na poziom wilgotności. W niektórych przypadkach może to być wadą, zwłaszcza jeśli wymagane jest równomierne rozprowadzenie ciepła w całej hali magazynowej lub kontrola wilgotności jest istotna.
 • Konieczność specjalistycznego montażu Promienniki podczerwieni wymagają odpowiedniego montażu, umieszczenia na odpowiedniej wysokości i w odpowiednich miejscach w hali magazynowej. Montaż może być skomplikowany i czasochłonny, a także wymagać pewnej ilości prac instalacyjnych.
 • Bezpieczeństwo Promienniki podczerwieni emitują intensywne promieniowanie, które może być szkodliwe dla skóry i oczu. Konieczne jest zachowanie ostrożności podczas ich użytkowania i zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń, takich jak ekrany ochronne lub inne środki bezpieczeństwa.
 • Koszty Koszt zakupu, instalacji i eksploatacji promienników podczerwieni może być wyższy w porównaniu do innych systemów ogrzewania. Wymagane jest również regularne utrzymanie i czyszczenie promienników, aby zapewnić ich efektywność i bezpieczeństwo.
 • Koszty eksploatacji Z uwagi na bardzo duże ceny energii elektrycznej dla przedsiębiorstw oraz punktowe ogrzewanie promiennikami, zastosowanie promienników nie ma uzasadnienia ekonomicznego.

Pompy ciepła

Ostatnio dużym zainteresowaniem cieszą się pompy ciepła, które coraz częściej są wykorzystywane w halach. Wyróżniamy tu dwa typy pomp ciepła: woda – powietrze oraz powietrze – powietrze.

Zalety pompy ciepła powietrze-powietrze

 • Łatwa instalacja Pompy ciepła powietrze-powietrze są stosunkowo łatwe w instalacji, ponieważ nie wymagają rozmieszczania rur w ziemi czy dostępu do zasobów wodnych.
 • Niska inwestycja początkowa Koszt zakupu i instalacji pomp ciepła powietrze-powietrze jest zwykle niższy niż w przypadku innych systemów, takich jak pompy ciepła woda-powietrze.
 • Możliwość chłodzenia Pompy ciepła powietrze-powietrze mają również możliwość działania w trybie chłodzenia, co pozwala na regulację temperatury w hali magazynowej w okresie letnim.

Wady pompy ciepła powietrze-powietrze

 • Mniejsza efektywność przy niskich temperaturach Pompy ciepła powietrze-powietrze mają niższą efektywność w produkcji ciepła w niskich temperaturach, co może być istotne w regionach o bardzo niskich temperaturach zewnętrznych.
 • Potrzeba odpowiedniego rozmieszczenia jednostek wewnętrznych Jeśli chcemy zapewnić równomierne ogrzewanie, konieczne jest prawidłowe rozmieszczenie jednostek wewnętrznych pompy ciepła w hali magazynowej.
 • Zależność od jakości powietrza Pompy ciepła powietrze-powietrze są bardziej podatne na jakość powietrza. Pyłki, kurz i zanieczyszczenia mogą negatywnie wpływać na wydajność i konserwację urządzenia.
 • Wysokie koszty ogrzewania W przypadku obiektów wielkopowierzchniowych zastosowanie pomp powietrze –  powietrze nie znajduje ekonomicznego uzasadnienia z uwagi na konieczność zastosowania dużych jednostek pomp, które cechują się dużo wyższym zapotrzebowaniem energie elektryczną. Koszty samej energii elektrycznej są bardzo wysokie dla przedsiębiorstw, a koszty serwisowania czy napraw są jednymi z najwyższych z pośród oferowanych produktów.

Zalety pompy ciepła woda-powietrze:

 • Wyższa efektywność Pompy ciepła woda-powietrze są znacznie bardziej efektywne w produkcji ciepła, zwłaszcza w niskich temperaturach, dzięki wykorzystaniu wody jako nośnika ciepła.
 • Równomierne rozprowadzanie ciepła Dzięki rozmieszczeniu ogrzewanych powierzchni w hali magazynowej, pompy ciepła powietrze woda zapewniają równomierne i stabilne ogrzewanie.
 • Niski koszt ogrzewania Stosunkowo niski koszt ogrzewania przy wykorzystaniu systemu niskotemperaturowego przy dystrybucji ciepła.

Wady pompy ciepła woda-powietrze

 • Wyższe koszty inwestycji Instalacja pomp ciepła powietrze-woda zazwyczaj wiąże się z wyższymi kosztami inwestycyjnymi ze względu na potrzebę rozmieszczenia systemu dystrybucji ciepła za pomocą rur i związane z tym prace instalacyjne.
 • Nie można czasowo wyłączyć ogrzewania Brak możliwości czasowego wyłączenia ogrzewania ze względu na duże ryzyko uszkodzenia instalacji wodnej w przypadku temperatur ujemnych i wyłączonym systemie ogrzewania
 • Nie można szybko dogrzać pomieszczenia Brak możliwości szybkiego dogrzania pomieszczenia, ponieważ ten system ogrzewania wymaga utrzymywania stałej temperatury w hali i bardzo wolno reaguje na zmiany zadanej temperatury.
 • Trzeba zapewnić źródło szczytowe Konieczność zapewnienia źródła szczytowego, które będzie wsparciem w przypadku bardzo niskich temperatur.
 • Wysokie koszty ogrzewania Pompy ciepła są stosunkowo drogim urządzaniami, a w połączeniu z kosztami instalacji, wysokimi cenami energii elektrycznej, przy stosunkowo niskich temperaturach, które osiągamy podgrzewając wodę to rozwiązanie ma zastosowanie tylko w wybranych przypadkach.

Warto podkreślić, że wybór między pompą ciepła powietrze-powietrze, a pompą woda-powietrze zależy od wielu czynników, takich jak lokalizacja, dostępność zasobów, efektywność energetyczna, koszty inwestycji i utrzymania, jak również preferencje użytkownika.

Nagrzewnica wodna, na pellet, na prąd czy gazowa? Które nagrzewnice są najbardziej popularne?

Nagrzewnice wodne są najbardziej popularnymi urządzeniami grzewczymi stosowanymi w obiektach wielkopowierzchniowych. Niemniej jednak pompy ciepła i inne nowoczesne systemy grzewcze są coraz częściej stosowane w halach i innych tego typu obiektach. Na szczególną uwagę zasługują cieszące się coraz większą popularnością nagrzewnice na pellet. Ich funkcjonalność oraz zastosowanie pozwalają na montaż urządzeń wewnątrz lub na zewnątrz budynku, bez konieczności budowania czy modernizowania kotłowni. Budowa kanałów dystrybuujących powietrze jest bardzo łatwa i nie zajmuje dużo czasu, co znacząco obniża koszty inwestycji.  Pełna automatyka, w którą wyposażona jest nagrzewnica na pellet, oraz możliwość zdalnego sterownia za pomocą aplikacji, zapewniają w każdej sytuacji pełen komfort użytkowania nagrzewnicy.

Które nagrzewnice stosuje się rzadko?

Nagrzewnice na prąd mają ograniczenia w zakresie mocy grzewczej. Są to zazwyczaj urządzenia, które wykorzystuje się awaryjnie do podtrzymania temperatury. Nie jest wskazane stosowanie ich w obiektach wielkopowierzchniowych, z uwagi na ograniczenia w przyłączach energetycznych, konieczność rozmieszczenia instalacji elektrycznej po całym budynku oraz wysokie rachunki za prąd.

Od czego zacząć zmniejszenie kosztów ogrzewania?

Warto też zauważyć, że większość wielkopowierzchniowych budynków wymaga termomodernizacji. Żeby zmniejszyć koszty ogrzewania, trzeba najpierw przeanalizować budowę hali czy magazynu i zastanowić się, czy nie warto zainwestować w docieplenie ścian, ocieplenie dachu, wymianę stolarki okiennej, czy zmniejszenie kubatury budynku poprzez obniżenie sufitu. Jedną z najistotniejszych decyzji, będzie analiza zapotrzebowania na ciepło, wybór najtańszego źródła ogrzewania lub zastąpienie obecnego innym urządzeniem, które zasilane jest paliwem o niskich kosztach i ma wyższą sprawność.

Podsumowanie – Czy nagrzewnica powietrza jest najlepsza do ogrzewania hal, magazynów i zakładów produkcyjnych?

Wszystkie wymienione wyżej systemy ogrzewania mają swoje wady i zalety, a wybór najlepszego systemu ogrzewania zależy od indywidualnych potrzeb inwestora, rozmiaru obiektu, budżetu czy lokalnych warunków. Przed świadomym podjęciem decyzji warto przeprowadzić rozmowę z naszym ekspertem, który dzięki ogromnej wiedzy pomoże przy wyborze najlepszego systemu ogrzewania dla Twojej inwestycji.

Zobacz również

Pompa ciepła

Potocznie myśli się, że montaż pompy ciepła to proste podłączenie urządzenia do istniejącej instalacji. Nic bardziej mylnego. Aby pompa ciepła mogła funkcjonować, potrzeba złożonej instalacji zbudowanej z dobrej jakości podzespołów oraz przygotowanej przez fachowca

Pompa ciepła

Ostatnie lata są niewątpliwie okresem rosnącej świadomości związanej z bezpieczeństwem energetycznym, docenianiem odnawialnych źródeł energii oraz możliwościami ogrzewania budynków – w tym domów jednorodzinnych. Pompa ciepła (konkurująca często z kotłem gazowym) jest urządzeniem zaawansowanym

Kotły na drewno , Kotły na pellet , Pompa ciepła

Tanie ogrzewanie? Jak je wybrać, by płacić najtaniej i nie żałować   Czy tanie ogrzewanie jest w dzisiejszych czasach w ogóle możliwe? W Internecie znajdziesz mnóstwo porad, o tym jak tanio ogrzewać dom. Mimo

Zamów konsultację
z ekspertem

Jeśli chcesz dowiedzieć się, które urządzenie najlepiej sprawdzi się w Twoim zakładzie, domu albo otrzymać wycenę — zamów konsultację z ekspertem.

To ok. 15-minutowa rozmowa telefoniczna z osobą, która na co dzień zajmuje się doborem urządzeń grzewczych pod kątem mocy i indywidualnych wymagań. Na podstawie tego, co nam powiesz podpowiemy Ci, które urządzenie będzie najbardziej efektywne.

Zamów konsultację
z ekspertem

Jeśli chcesz dowiedzieć się, które urządzenie najlepiej sprawdzi się w Twoim zakładzie, domu albo otrzymać wycenę — zamów konsultację z ekspertem.

To ok. 15-minutowa rozmowa telefoniczna z osobą, która na co dzień zajmuje się doborem urządzeń grzewczych pod kątem mocy i indywidualnych wymagań. Na podstawie tego, co nam powiesz podpowiemy Ci, które urządzenie będzie najbardziej efektywne.

Ta strona korzysta z plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.