Dofinansowanie na pompy ciepła 2023. Jaką kwotę można otrzymać?

Rządowe programy oferują bardzo wysokie dofinansowania do pomp ciepła. Każdy, kto w 2023 roku myśli o montażu pompy ciepła może uzyskać wsparcie finansowe, a dzięki temu znacznie szybciej odczuć oszczędności na ogrzewaniu. Ile tysięcy złotych dotacji można otrzymać? Przekonajmy się.

Jeśli planujesz ogrzewać dom pompą ciepła, warto wykonać kilka dodatkowych kroków i uzyskać dofinansowanie na zakup i montaż tego urządzenia.

Czego dowiesz się z artykułu:

 • z jakich programów można uzyskać dofinansowanie do pompy ciepła w 2023 r.
 • jaką maksymalnie kwotę możesz otrzymać
 • kto kwalifikuje się do uzyskania dofinansowania.

To, czym ogrzewasz dom ma bezpośredni wpływ na Twój komfort, comiesięczne rachunki, jak i na środowisko. Decydując się na montaż pompy ciepła zadbasz o wszystkie te obszary – rachunki za ogrzewanie będą niskie, komfort cieplny Twojego domu się zwiększy, a do tego przyczynisz się do zmniejszenia śladu węglowego.

Żeby jednak niskoemisyjne ogrzewanie było bardziej przystępne, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Jednostki Samorządu Terytorialnego oferują dofinansowania. Warto pośpieszyć się ze złożeniem wniosku – zarówno ogólnokrajowe, jak i regionalne programy dofinansowania są ograniczone czasowo lub obowiązują do wyczerpania puli środków.

Poznaj aktualne programy na dofinansowanie pomp ciepła, sprawdź różnice pomiędzy nimi i zobacz do którego z nich się kwalifikujesz.

 1. Program „Moje Ciepło” – na czym polega?

Program „Moje Ciepło” pozwala uzyskać dofinansowanie na zakup i montaż pompy ciepła przez właścicieli w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Celem tego programu jest zachęcenie Polaków do inwestowania w zeroemisyjne źródło ogrzewania oraz do budowania domów o podwyższonej wydajności energetycznej. Jednym z warunków otrzymania dotacji z programu „Moje Ciepło” jest to, że w okresie trwałości inwestycji w domu nie może być zamontowane żadne źródło ciepła na paliwo stałe (np. węgiel, drewno).

Dofinansowanie z tego programu obejmuje m.in. zakup oraz montaż powietrznych i gruntowych pomp ciepła, które mają docelowo współpracować z ogrzewaniem niskotemperaturowym (np. podłogowym, ściennym, sufitowym) — to warunek konieczny.

Środki pozyskane z programu „Moje Ciepło” możesz przeznaczyć na:

 • pompy ciepła grunt/woda wraz z osprzętem, zbiornikiem buforowym oraz zbiornikiem ciepłej wody
 • pompy ciepła powietrze/powietrze wraz z osprzętem
 • pompy ciepła powietrze/woda wraz z osprzętem, zbiornikiem buforowym i zbiornikiem CWU z osprzętem.


Program „Moje Ciepło” — jaką kwotę możesz otrzymać?

Kwota, jaką możesz otrzymać z programu „Moje Ciepło” zależy od rodzaju pompy, którą wybierzesz. W przypadku pompy powietrznej maksymalne dofinansowanie to 7 tys. zł, a w przypadku pompy gruntowej największa kwota, jaką możesz uzyskać to 21 tys. zł.

Jednym z kryteriów dofinansowania w tym programie jest także to, czy posiadasz Kartę Dużej Rodziny. Dla posiadaczy tej karty przewidziane jest maksymalne dofinansowanie w wysokości 45% inwestycji, a dla osób, której nie posiadają Karty Dużej Rodziny – 30% inwestycji.

Kto kwalifikuje się do programu „Moje Ciepło”?

Do programu „Moje Ciepło” kwalifikują się osoby, które:

1) Są właścicielami lub współwłaścicielami nowego domu jednorodzinnego. W tym wypadku przez nowy dom rozumie się budynek, w którym:

 • na dzień składania wniosku o dofinansowanie nie zostało jeszcze złożone zawiadomienie o zakończeniu budowy lub nie został złożony wniosek o pozwolenie na użytkowanie

albo:

 • zawiadomienie o zakończeniu budowy nie zostało złożone wcześniej niż 1 stycznia 2021 r. lub wniosek na pozwolenie na użytkowanie nie został złożony wcześniej niż 1 stycznia 2021 r.

2) Posiadają aktualne świadectwo charakterystyki energetycznej, które potwierdza, że ich dom jest efektywny pod kątem energetycznym, a wskaźnik EP nie jest większy niż 55 kWh/(m2/rok). 1. Program Czyste Powietrze 2023 — na czym polega?

„Czyste Powietrze” to zdecydowanie najbardziej kompleksowy i najbardziej rozbudowany program rządowy pozwalający właścicielom istniejących domów uzyskać dofinansowanie na wymianę źródła ciepła oraz zakup i montaż pompy ciepła. Program obejmuje również zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych, instalacji solarnych do grzania ciepłej wody użytkowej oraz pomaga w finansowaniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Program „Czyste Powietrze” został podzielony na 3 części, które dzielą się jeszcze na dwie lub trzy opcje. Każda z części programu „Czyste Powietrze” jest przeznaczona dla innej grupy osób i pozwala uzyskać dofinansowanie na inne kwoty. Kryterium, które decyduje o przynależności do danej części jest wysokość uzyskiwanych dochodów oraz rodzaj i klasa urządzenia, jakie chcemy zamontować .

Niezależnie od tego, do której części programu „Czyste Powietrze” się kwalifikujesz, możesz otrzymać dofinansowanie na demontaż nieefektywnego źródła ciepła oraz zakup i montaż pompy ciepła powietrznej lub gruntowej pompy ciepła — zarówno do ogrzewania domu, jak i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Ze środków tego programu możesz także uzyskać wsparcie finansowe m.in. na ocieplenie budynku i wykonanie audytu energetycznego.

 

Program Czyste Powietrze — jaką kwotę możesz otrzymać?

Kwota, jaką można otrzymać z programu „Czyste Powietrze” zależy od Twoich zarobków.

 • Jeśli Twój roczny dochód nie przekracza 135 000 zł, to możesz otrzymać dofinansowanie w wysokości:
  • do 35 000 zł, jeśli inwestycja nie zawiera fotowoltaiki lub 41 000 zł, jeśli inwestycja zawiera fotowoltaikę. Jeżeli będą wykonane dodatkowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne (np. docieplenie budynku, wymiana okien), poziom dofinansowania może wynieść maksymalnie 66 000 zł.
 • Jeśli miesięczny dochód na jednego członka Twojego gospodarstwa domowego nie przekracza 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym, to możesz otrzymać dofinansowanie w wysokości:
  • do 50 000 zł, gdy inwestycja nie zawiera fotowoltaiki lub 59 000 zł, gdy inwestycja zawiera fotowoltaikę. Jeżeli będą wykonane dodatkowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne (np. docieplenie budynku, wymiana okien), poziom dofinansowania może wynieść maksymalnie 99 000 zł.
 • Jeśli miesięczny dochód na jednego członka Twojego gospodarstwa domowego nie przekracza 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym, to możesz otrzymać dofinansowanie w wysokości:
  • do 70 000 zł, jeśli inwestycja nie obejmuje fotowoltaiki lub 79 000 zł, jeśli inwestycja zawiera fotowoltaikę. Jeżeli będą wykonane dodatkowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne (np. docieplenie budynku, wymiana okien), poziom dofinansowania może wynieść maksymalnie 135 000 zł.
    


Kto się kwalifikuje do programu Czyste Powietrze?

Do programu „Czyste Powietrze” kwalifikują się osoby, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego lokalu mieszkalnego w budynku jednorodzinnym — przy czym lokal ten musi mieć osobną księgę wieczystą. Jednocześnie dochód tej osoby nie może przekraczać 135 000 zł rocznie.

 1. Program “Mój Prąd” 4.0 – na czym polega?

Program “Mój Prąd 4.0” stanowi bezzwrotną dotację finansową i  podobnie jak poprzednie edycje, ma na celu zachęcenie osób fizycznych do inwestycji w odnawialne źródła prądu. Dofinansowaniu podlega zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW.

 

Kto kwalifikuje się do programu “Mój Prąd 4.0”?

Beneficjentem programu Mój Prąd jest osoba fizyczna wytwarzająca energię elektryczną na własne potrzeby, która ma zawartą kompleksową umowę regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Z programu mogą skorzystać jedynie prosumenci rozliczający się w systemie net-billing.

Do dofinansowania nie kwalifikują się prosumenci rozliczający się w systemie net-metering (systemie opustowym). Program „Mój Prąd 4.0” nie pozwala także na sfinansowanie rozbudowy istniejących już mikroinstalacji, niezależnie od tego, czy ich właściciele korzystali wcześniej z dofinansowania, czy nie.

Program “Mój Prąd 4.0” – jaką kwotę możesz otrzymać?

Wysokość dofinansowania stanowi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych i wynosi:

 • do 6 000 zł dla instalacji fotowoltaicznej bez dodatkowych elementów
 • do 7 000 zł dla instalacji fotowoltaicznej z elementami dodatkowymi np. magazynem ciepła lub magazynem energii
 • do 5 000 zł dodatkowo na magazyn ciepła w postaci bufora lub zbiornika C.W.U zasilanego pompą ciepła
 • do 16 000 zł dodatkowo na magazyn energii ( min. pojemność 2 kwh)
 • do 3 000 zł dodatkowo do systemu zarządzania energią typu HEMS/EMS – tylko przy zakupie magazynu energii lub magazynu ciepła.

Maksymalna kwota dofinansowania w programie “Mój Prąd 4.0″ wynosi zatem 31 000 zł.

 1. Ulga termomodernizacyjna — na czym polega?

Dzięki uldze termomodernizacyjnej możesz odliczyć od podatku wydatki na termomodernizację swojego domu, m.in. na zakup i montaż pompy ciepła oraz innych urządzeń, które przyczyniają się do zwiększenia efektywności energetycznej budynku. Dodatkowo tę ulgę możesz wykorzystać kupując usługi konieczne do przeprowadzenia termomodernizacji np. audyt energetyczny oraz na materiały budowlane np. na ocieplenie budynku, nową instalację centralnego ogrzewania oraz okna i drzwi. Kompletny wykaz urządzeń, usług i materiałów budowlanych, które można odliczyć od podatku znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju. Jako beneficjent będziesz mógł rozliczyć wydatki związane z termomodernizacją w ciągu 3 kolejnych lat.

Warto przy tym wiedzieć, że z ulgi termomodernizacyjnej możesz skorzystać także wtedy, gdy korzystasz z dofinansowania z programów rządowych m.in. „Moje Ciepło”, „Czyste Powietrze” oraz “Mój Prąd 4.0”. Zarówno dotacje i ulga podatkowa są niezależnymi instrumentami wspierającymi przedsięwzięcia termomodernizacyjne.

Ważne: Odliczeniu w ramach ulgi nie podlegają wydatki sfinansowane z dotacji, a jedynie część, która nie została dofinansowana. 

Ulga termomodernizacyjna — jaką kwotę możesz otrzymać?

Dla jednej osoby łączna kwota odliczenia od podatku w uldze termomodernizacyjnej może wynieść maksymalnie 53 tys. zł. Dzięki temu małżonkowie mogą odliczyć od podatku maksymalnie kwotę 106 tys. zł.

Kto się kwalifikuje do ulgi termomodernizacyjnej?

Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać osoby, które są właścicielami domów jednorodzinnych i rozliczają się zgodnie z zasadami ogólnymi, opodatkowaniem liniowym oraz opłacają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Dofinansowanie do pompy ciepła w 2023 roku — który program wybrać?

Właściciele istniejących domów powinni przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że przed montażem pompy ciepła opłacalne będzie przeprowadzenie dodatkowych prac związanych z efektywnością energetyczną budynku. A w takim wypadku warto wybrać taki program, który pozwoli dofinansować zarówno demontaż dotychczasowego źródła ciepła, jak i wykonanie ocieplenia budynku.

Natomiast z perspektywy właściciela nowego domu, warto kierować się tym, by otrzymać możliwe duże wsparcie finansowe na montaż pompy ciepła i zakup urządzenia. Decyzję o ogrzewaniu domu pompą ciepła należy podjąć przed lub na etapie budowy budynku mieszkalnego, aby spełnić wymaganie dotyczące niskotemperaturowego ogrzewania (np. podłogowego). To istotne kryterium także z punktu widzenia wydajności pompy ciepła.

Każdy, kto ubiega się o dofinansowanie na pompę ciepła, powinien wziąć pod uwagę to, aby zakupić możliwie najlepsze urządzenie pod kątem sprawności. Nie warto oszczędzać na pompie ciepła — nawet bardzo wysokie nakłady inwestycyjne zrekompensują oszczędności na kosztach eksploatacyjnych, a do tego kwoty dofinansowania zależą również od rodzaju zastosowanej pompy ciepła.


Sprawdź: Ranking najlepszych pomp ciepła monoblokowych

 

Podsumowanie

Pompy ciepła są kluczowymi niskoemisyjnymi systemami grzewczymi. Chociaż do tej pory ich wdrażanie przebiegało w Polsce dość powoli, to dzięki licznym dofinansowaniom szybko się to zmienia. Każdy, kto spełnia wymagania formalne może otrzymać dofinansowanie na pompę ciepła. Warto skorzystać z tego rozwiązania — w końcu pompy ciepła to urządzenie, dzięki któremu zmniejszysz zarówno rachunki za ogrzewanie, jak i emisję zanieczyszczeń. Gdy ogrzewasz dom pompą ciepła, masz realny wpływ na dostęp do czystego powietrza w najbliższej okolicy, co będzie miało niebagatelne znaczenie dla Twojego zdrowia.

I na koniec jeszcze jedno – przy finansowaniu inwestycji związanych z montażem pomp ciepła oprócz dofinansowania do pompy ciepła, możesz również skorzystać z oferowanych na rynku kredytów na preferencyjnych warunkach, które są gwarantowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Chcesz skorzystać z dofinansowania, ale nie wiesz, który program jest dla Ciebie i jaka pompa ciepła pasuje do Twojego domu? Planujesz zakup pompy ciepła? Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji z naszym ekspertem, który wyjaśni zasady przyznawania dotacji oraz wskaże, czym się różnią poszczególne rodzaje pomp ciepła.

Źródła:

 1. https://mojecieplo.gov.pl/, dostęp: 13 grudnia 2022 r.
 2. https://czystepowietrze.gov.pl/, dostęp: 14 grudnia 2022 r.
 3. https://www.podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/ulga-termomodernizacyjna, dostęp: 12 grudnia 2022 r.
 4. https://www.podatki.gov.pl/pit/wyjasnienia-pit/objasnienia-ulga-termomodernizacyjna, dostęp: 13 grudnia 2022r.
 5. https://mojprad.gov.pl/o-programie/nabor-iv-plus, dostęp: 4 stycznia 2022 r.

Zobacz również

Pompa ciepła

Jak obliczyć zapotrzebowanie energetyczne domu? Chcesz sprawdzić zapotrzebowanie energetyczne swojego domu? Zobacz, jakie parametry trzeba przeanalizować i jak to zrobić. Po przeczytaniu naszego tekstu będziesz wiedzieć: jakie dane są potrzebne do obliczenia zapotrzebowania budynku

Kotły na pellet

Wybór odpowiedniego systemu grzewczego dla naszego domu jest jedną z najważniejszych decyzji, jakie musimy podjąć. Niezależnie od tego, czy jesteś w trakcie budowy nowego domu, czy remontu starej kotłowni, decyzja ta z pewnością wpłynie

Pompa ciepła

Potocznie myśli się, że montaż pompy ciepła to proste podłączenie urządzenia do istniejącej instalacji. Nic bardziej mylnego. Aby pompa ciepła mogła funkcjonować, potrzeba złożonej instalacji zbudowanej z dobrej jakości podzespołów oraz przygotowanej przez fachowca

Zamów konsultację
z ekspertem

Jeśli chcesz dowiedzieć się, które urządzenie najlepiej sprawdzi się w Twoim zakładzie, domu albo otrzymać wycenę — zamów konsultację z ekspertem.

To ok. 15-minutowa rozmowa telefoniczna z osobą, która na co dzień zajmuje się doborem urządzeń grzewczych pod kątem mocy i indywidualnych wymagań. Na podstawie tego, co nam powiesz podpowiemy Ci, które urządzenie będzie najbardziej efektywne.

Zamów konsultację
z ekspertem

Jeśli chcesz dowiedzieć się, które urządzenie najlepiej sprawdzi się w Twoim zakładzie, domu albo otrzymać wycenę — zamów konsultację z ekspertem.

To ok. 15-minutowa rozmowa telefoniczna z osobą, która na co dzień zajmuje się doborem urządzeń grzewczych pod kątem mocy i indywidualnych wymagań. Na podstawie tego, co nam powiesz podpowiemy Ci, które urządzenie będzie najbardziej efektywne.