KAWKA BIS 2023, czyli jak pozyskać 100% dofinansowania na wymianę ogrzewania

KAWKA BIS 2023, czyli jak pozyskać 100% dofinansowania na wymianę ogrzewania 

Jesteś właścicielem domu lub prowadzisz firmę w Poznaniu? Twoim źródłem ogrzewania jest sprawny kocioł na węgiel lub drewno? Jeśli tak — dotacja Kawka BIS jest właśnie dla Ciebie!

Program Kawka BIS wspiera działania polegające na wymianie i likwidacji sprawnych kotłów, kominków na węgiel i drewno, które stanowią trwałe wyposażenie lokali mieszkalnych i usługowych.

Złóż kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w terminie naboru do 31 lipca 2023 r. i zmień ogrzewanie na ekologiczne z nawet 100% dofinansowaniem — maksymalna kwota dotacji to aż 30 000 zł na wymianę źródła ciepła oraz do 40 000 zł likwidację pozaklasowego pieca wykonamy łącznie z instalacją fotowoltaiczną.


Dla kogo przeznaczony jest program KAWKA BIS?

 O dofinansowanie mogą się ubiegać:

 • osoby fizyczne — właściciele domów lub najemcy

 • wspólnoty mieszkaniowe (wtedy konieczna jest zgoda wszystkich właścicieli nieruchomości)

 • osoby prawne

 • przedsiębiorcy (nawet, jeśli nie są właścicielami budynków)

 • jednostki sektora finansów publicznych, będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Co istotne, nie musisz być właścicielem nieruchomości, żeby ubiegać się o dotację z programu Kawka BIS. Jeżeli masz zgodę właściciela a sytuacja prawna budynku jest uregulowana, to również możesz otrzymać dofinansowanie — wystarczy, że złożysz odpowiedni wniosek.

Uwaga! Potrzebny jest wpis do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Jednym z warunków pozyskania dotacji z programu Kawka Bis jest to, że sprawne źródło ciepła na paliwa stałe musi być wpisane lub zgłoszone jako zainstalowane i eksploatowane w centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 

Uchwała antysmogowa – czy dotyczy również Ciebie?

Uchwała antysmogowa to akt prawa miejscowego. Skierowany jest do wszystkich użytkowników źródeł na paliwa stałe zlokalizowanych w Poznaniu.

Kogo obejmuje ustawa antysmogowa?

Uchwała obejmuje:

 • mieszkańców

 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą

 • właścicieli i zarządców budynków wielorodzinnych (spółdzielnie i wspólnoty)

 • samorządy lokalne (mieszkania komunalne i budynki użyteczności publicznej), jeśli użytkowane są w nich instalacje na paliwo stałe (kotły, piece, kominki) o mocy poniżej 1 MW.

Przestrzegać przepisów uchwały musi osoba odpowiedzialna/podmiot eksploatujący instalację — nie jest tu istotny tytuł własności, lecz fakt użytkowania.

Od 1 stycznia 2024 roku korzystanie z „kopciuchów” będzie karane, posiadaczom starych bezklasowych pieców centralnego ogrzewania będzie grozić kara grzywny w wysokości od 20 zł do 5 tys. zł.

 • do końca 2023 r. należy wymienić wszystkie kotły pozaklasowe

 • do końca 2025 r. należy zastąpić piece kaflowe lub typu koza (tzw. miejscowe ogrzewacze pomieszczeń)

 • do końca 2027 r. należy wymienić kotły spełniające wymogi klasy 3 i 4.

 

Wysokość dofinansowania w roku 2023 i 2024

Program Kawka BIS pozwala otrzymać nawet 100% dofinansowanie na wymianę ogrzewania. Wysokość dotacji jest zależna od tego, czy chcesz przejść na ogrzewanie elektryczne, ogrzewanie gazowe czy pompę ciepła. Sprawdź, jakie kwoty możesz otrzymać w konkretnych przypadkach:

 • na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej – 12 000 zł

 • w przypadku montażu ogrzewania elektrycznego – 12 000 zł

 • na ogrzewanie gazowe – 15 000 zł

 • w przypadku zmiany na ogrzewanie elektryczne łącznie z panelami fotowoltaicznymi – 25 000 zł (nie więcej niż 300 zł/m2 ogrzewanej powierzchni)

 • na pompę ciepła (typ: powietrze-woda lub gruntowa) – 30 000 zł (nie więcej niż 300 zł/m2 ogrzewanej powierzchni)

 • na pompę ciepła łącznie z instalacją fotowoltaiczną (na pompę ciepła typu powietrze woda lub gruntowa) – 40 000 zł (nie więcej niż 400 zł/m2 ogrzewanej powierzchni).

Ważne: Nie są dotowane same instalacje fotowoltaiczne oraz rozbudowa już istniejącej mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Jak pozyskać dotację z programu Kawka BIS?

Termin składania wniosku rozpoczął się 02 stycznia 2023 r. i potrwa do 31 lipca 2023 r.*

*Datą złożenia wniosku jest data jego wpływu do Urzędu Miasta Poznania.

Pamiętaj! Twój stary piec nie może zostać zdemontowany przed podpisaniem umowy na dotację. Kosztami kwalifikowanymi będą tylko wydatki poniesione po zawarciu umowy dotacyjnej. Przedstawiciele Urzędu Miasta mogą złożyć Ci wizytę, aby zweryfikować sprawność pieca.

Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń w Wydziale Klimatu i Środowiska. Wnioski podlegają ocenie merytorycznej z uwzględnieniem zapisów uchwały.

Jeżeli wniosek zawiera braki formalne, które nie pozwalają na jego rozpatrzenie wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia lub poprawienia wniosku w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Nie można stosować innych formularzy wniosków niż te, które zostały określone w uchwale.

 

Jak rozliczyć umowę w dotacji?

Po zrealizowaniu zadania beneficjent zobowiązany jest do przedłożenia rozliczenia Prezydentowi Miasta Poznania w terminie określonym w umowie dotacyjnej tj. do 31 października 2023 r.

Rozliczenie należy złożyć na druku stanowiącym „załącznik nr 5” uchwały.

Jakie są potrzebne załączniki do rozliczenia?

a)     protokół realizacji zadania

b)     faktury, rachunki (z datą po dniu zawarcia umowy dotacyjnej z Miastem Poznaniem)

c)     umowa na dostawę energii elektrycznej lub ostatnia faktura za energię elektryczną

d)     karta gwarancyjna nowego źródła ciepła

e)     dokument potwierdzający likwidację dotychczasowego źródła ciepła na paliwo stale

f)      zdjęcia dokumentujące wykonanie zadania.

 

Gdzie można składać wnioski o dofinansowanie z programu Kawka BIS?

Wnioski o dofinansowanie z miejskiego programu Kawka BIS można składać:

 • za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP),

 • w formie papierowej — w siedzibie Wydziału Klimatu i Środowiska przy ul. Gronowej 22a, 61-655 Poznań (w godzinach pracy urzędu),

 • listownie (kierując dokumenty na wskazany adres) – datą złożenia wniosku jest data jego wpływu do Urzędu Miasta Poznania, nie data stempla pocztowego.

Uchwała Rady Miasta Poznania dotycząca dotacji z programu Kawka BIS przewiduje w latach 2015-2017 r. stopniowe zmniejszenie dotacji. Dlatego warto zacząć działać już dziś i jak najszybciej złożyć odpowiednie dokumenty.

 

Podsumowanie

Dzięki wysokim dofinansowaniom coraz więcej osób decyduje się na ekologiczne źródła ciepła, a to pozwala skutecznie ograniczyć emisję zanieczyszczeń powstających na skutek spalania paliw stałych. Poznaniacy są tutaj w uprzywilejowanej pozycji, ponieważ program Kawka BIS pozwala na pokrycie nawet 100% kosztów wymiany pozaklasowego pieca. Biorąc pod uwagę, że w przyszłości warunki dofinansowania mogą nie być tak korzystne, lepiej pośpieszyć się ze złożeniem wniosku o przyznanie dotacji.

Potrzebujesz pomocy w pozyskaniu dofinansowania z programu Kawka BIS?

Skorzystaj z naszej pomocy w zakresie:

 • doboru urządzenia grzewczego

 • obliczenia przyszłych kosztów ogrzewania

 • wypełnienia wniosku o dofinansowanie

 • przygotowania dokumentacji i rozliczenia dotacji.

Zobacz również

Pompa ciepła

Potocznie myśli się, że montaż pompy ciepła to proste podłączenie urządzenia do istniejącej instalacji. Nic bardziej mylnego. Aby pompa ciepła mogła funkcjonować, potrzeba złożonej instalacji zbudowanej z dobrej jakości podzespołów oraz przygotowanej przez fachowca

Pompa ciepła

Ostatnie lata są niewątpliwie okresem rosnącej świadomości związanej z bezpieczeństwem energetycznym, docenianiem odnawialnych źródeł energii oraz możliwościami ogrzewania budynków – w tym domów jednorodzinnych. Pompa ciepła (konkurująca często z kotłem gazowym) jest urządzeniem zaawansowanym

Kotły na drewno , Kotły na pellet , Pompa ciepła

Tanie ogrzewanie? Jak je wybrać, by płacić najtaniej i nie żałować   Czy tanie ogrzewanie jest w dzisiejszych czasach w ogóle możliwe? W Internecie znajdziesz mnóstwo porad, o tym jak tanio ogrzewać dom. Mimo

Zamów konsultację
z ekspertem

Jeśli chcesz dowiedzieć się, które urządzenie najlepiej sprawdzi się w Twoim zakładzie, domu albo otrzymać wycenę — zamów konsultację z ekspertem.

To ok. 15-minutowa rozmowa telefoniczna z osobą, która na co dzień zajmuje się doborem urządzeń grzewczych pod kątem mocy i indywidualnych wymagań. Na podstawie tego, co nam powiesz podpowiemy Ci, które urządzenie będzie najbardziej efektywne.

Zamów konsultację
z ekspertem

Jeśli chcesz dowiedzieć się, które urządzenie najlepiej sprawdzi się w Twoim zakładzie, domu albo otrzymać wycenę — zamów konsultację z ekspertem.

To ok. 15-minutowa rozmowa telefoniczna z osobą, która na co dzień zajmuje się doborem urządzeń grzewczych pod kątem mocy i indywidualnych wymagań. Na podstawie tego, co nam powiesz podpowiemy Ci, które urządzenie będzie najbardziej efektywne.

Ta strona korzysta z plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.