wybierz język:
Menu produkty

Nawigacja: Home  >  Produkty  >  Palniki pyłowe

Palniki pyłowe

palnikpylowy Innowacyjny system wytwarzania najtańszej energii cieplnej o mocach od 750kW do 20MW

Najkorzystniejsze rozwiązanie dla przemysłu

Palniki pyłowe na pył węgla brunatnego i pył biomasy – możliwość 4 krotnego zredukowania kosztów ogrzewania

W związku z licznymi zapytaniami o możliwości wytwarzania energii cieplnej dla przemysłu, gdzie występuje zapotrzebowanie na energię cieplną o mocy powyżej 750 kW stworzyliśmy zupełnie nowe rozwiązanie. Wspólnie z Instytutem Energetyki z Warszawy opracowaliśmy rozwiązanie polegające na modernizacji istniejących układów zasilania kotłów wodnych i parowych palnikami pyłowymi lub budowie nowych układów.

Stwarza to możliwość zredukowania kosztów wytwarzania energii cieplnej do poziomu ok 20zł/GJ- co daje ponad 4-krotną oszczędność w porównaniu do oleju opałowego. Każde wdrożenie wymaga indywidualnego opracowania.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo gwarantowane jest najnowszymi sposobami zabezpieczeń i prewencji na bazie współpracy z Centralnym Laboratorium Badań Przeciwpożarowych w Warszawie.

Stabilność cenowa paliwa

Ceny nośników energii są zróżnicowane i ulegają częstym zmianom, a cena pyłu węgla brunatnego, od co najmniej dekady pozostaje na podobnym poziomie i wciąż jest to najtańsze paliwo na rynku (w odniesieniu do oleju opałowego, gazu płynnego LPG,gazu ziemnego GZ, czy węgla kamiennego).
Możemy naszym klientom zagwarantować regularność dostaw dzięki wieloletniej kontraktacji na dostawy paliwa, co dodatkowo stabilizuje jego cenę.Zatem dzięki zastosowaniu technologii pyłowej klienci mają gwarancję utrzymania niskich kosztów wytwarzania energii cieplnej.

Palniki pyłowe to:

  • czysty, bezpieczny system spalania paliwa w postaci pyłów
  • składowanie paliw w silosach hermetycznych
  • dostawy paliwa cysternami
  • palniki z płynną regulacją mocy
  • pełna automatyka całego systemu

Przykładowy schemat układu kotłowni parowej z kogeneracją produkcji wody lodowej zasilanej paliwem pyłowym: