Program Mój Prąd 5.0. Co trzeba zrobić, żeby otrzymać 58 tys. zł dotacji?

Program Mój Prąd 5.0. Co trzeba zrobić, żeby otrzymać 58 tys. zł dotacji?

Dokładnie 22 kwietnia 2023 r. ruszyła piąta edycja programu „Mój Prąd”. Kto może otrzymać dotację, w jakiej wysokości i co można dofinansować? Poznaj zasady udzielania dotacji w ramach tego programu i sprawdź, jak złożyć wniosek.

Czego dowiesz się z artykułu?

 1. Mój Prąd – od kiedy jest nabór i do kiedy potrwa?
 2. Mój Prąd – jakie są warunki programu?
 3. Mój Prąd – dla kogo?
 4. Mój Prąd – na co można otrzymać dotację i w jakiej wysokości?
 5. Mój Prąd – jakich dokumentów potrzebujesz?
 6. Gdzie i jak złożyć wniosek Mój Prąd?
 7. Tabliczka Mój Prąd –  obowiązek informacyjny
 8. Mój Prąd, Czyste Powietrze, Moje Ciepło – który program wybrać?
 9. Podsumowanie

Jedno jest pewne: jeśli chcesz otrzymać dofinansowanie z programu Mój Prąd 5.0, warto się pośpieszyć i nie czekać ze złożeniem wniosku do ostatniej chwili. Zdaniem ekspertów deklarowany budżet programu 955 mln zł nie jest wystarczający i wyczerpie się przed końcem naboru, który jest planowany na 22 grudnia 2023 r. Dlaczego? W programie Mój Prąd 5.0 możliwe jest nie tylko dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznej czy pozyskanie środków na magazyny ciepła – można także zakupić pompy ciepła i kolektory słoneczne. Przez to liczba chętnych na dofinansowanie jest zdecydowanie większa, niż w przypadku poprzedniej edycji programu.

Program Mój Prąd 2023 – ważne terminy

Od kiedy jest nabór i do kiedy potrwa?

Wnioski można składać od 22 kwietnia 2023 r. do 22 grudnia 2023 roku lub do momentu wyczerpania środków.

W jakim okresie można ponosić koszty kwalifikowane?

Okres kwalifikowalności kosztów trwa od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2023 r.

Ile czasu zajmuje rozpatrzenie wniosku?

Czas rozpatrywania wniosków i wypłat dotacji trwa ok. 3 miesiące.

Mój Prąd 5.0 – jakie są warunki programu?

Dofinansowanie z programu Mój Prąd 5.0 2023 pokrywa 50% kosztów inwestycji, ale do wyznaczonych limitów. Maksymalne dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej wraz z elementami dodatkowymi wynosi 58 tys. zł. Dotacja obejmuje tylko mikroinstalacje o mocy od 2 kW do 10 kW. Podstawowe dofinansowanie do mikroinstalacji wynosi 6 tys. zł lub 7 tys. zł w przypadku, gdy inwestycja obejmuje również dodatkowe urządzenia.

Dokładnie tak samo, jak w poprzednich edycjach, program Mój Prąd nie wprowadza kryterium dochodowego. 

Ważną informacją jest także to, że wniosku o dofinansowanie na pompę ciepła nie można łączyć z magazynem ciepła. Te urządzenia (pompa ciepła i magazyn ciepła) są w tej samej kategorii w świetle programu. Dofinansowanie może objąć tylko jeden element z tej samej grupy.

Kiedy można złożyć wniosek?

Wniosek o przyznanie dotacji Mój Prąd 5.0 można składać dopiero wtedy, gdy inwestycja się zakończyła. Wszystkie urządzenia zgłoszone do Mój Prąd muszą zostać w całości zamontowane, przyłączone, zgłoszone do odpowiednich organów (OSD) i opłacone. Datę zakończenia inwestycji stanowi wówczas data uruchomienia ostatniego z urządzeń lub data opłacenia ostatniego dokumentu płatniczego (faktury, paragonu imiennego) – w zależności do tego, co nastąpiło później.

Mikroinstalacja fotowoltaiczna powinna być tak dobrana, aby całkowita ilość wyprodukowanej energii elektrycznej i odprowadzonej do sieci w rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 120 proc. całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci przez wnioskodawcę.

Organem prowadzącym nabór jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. NFOŚiGW zastrzega sobie prawo do losowych kontroli beneficjentów, którzy uzyskali dotację z Mój Prąd.

Instalacja wsparta w programie musi być użytkowana przez minimum 5 lat, licząc od daty wypłaty dofinansowania. W tym czasie nie może być sprzedana/zastawiona, zdemontowana czy przenoszona w inne miejsce (chyba, że zachodzi konieczność naprawy urządzeń).

Sprawdź: Ranking Pomp Ciepła – Monoblokowych


Mój Prąd 5.0 – dla kogo?

Dofinansowanie z programu priorytetowego Mój Prąd 5.0 dotyczy zakupu i montażu systemu zakończonego po 01 lutym 2020 r. i obejmuje prosumentów wytwarzających energię elektryczną i rozliczających się w systemie net-billing w 3 możliwych wariantach:

 1. Pierwszą grupę stanowią wnioskodawcy, którzy rozliczają się w systemie net-billing i nie skorzystali dotychczas z dofinansowania. Dotyczy to osób, które zamontowały system niedawno i chcą skorzystać z dofinansowania. Sporą grupę stanowią także grantobiorcy, którzy zamontowali fotowoltaikę podczas trwania czwartego naboru, ale nie otrzymali na czas zaświadczenia od Operatora Sieci Dystrybucyjnej lub nie zgromadzili potrzebnych dokumentów. Teraz mają kolejną szansę na wypełnienie wniosku i wypłatę środków.Z dotacji na dodatkowe urządzenia mogą skorzystać również beneficjenci Mój Prąd 4.0, którzy złożą wniosek o dofinansowanie na inny zakres inwestycji, np. na kolektor słoneczny lub pompę ciepła, które dodano dopiero w bieżącej edycji programu.
 2. Druga grupa to wnioskodawcy, którzy rozliczają się w systemie opustów net-metering i nie skorzystali  wcześniej z dofinansowania. Pod warunkiem zmiany systemu rozliczania na net-billing mogą otrzymać środki w takiej samej wysokości jak nowi prosumenci.
 3. Grupa trzecia to prosumenci, którzy rozliczają się w systemie net-metering i skorzystali już z dofinansowania programu Mój Prąd. Warunek jest ten sam: zmiana systemu rozliczania na net-billing, jak również wnioskowanie o dodatkowe urządzenie np. magazyn energii lub pompa ciepła.

Może Cię zainteresować: Instalacja grzewcza w domu – na co zwrócić uwagę na etapie projektu i wykonania?

 

Mój Prąd 5.0 – na co można dostać dotację i w jakiej wysokości?

Wysokość dofinansowania stanowi, tak jak w poprzednich edycjach, 50% kosztów kwalifikowanych kwoty brutto. Dofinansowanie nie jest też objęte podatkiem dochodowym.

Wypłaty środków są jednak objęte limitami:

 • Osoby, które nie otrzymały jeszcze wsparcia mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 6.000 zł do samej fotowoltaiki lub 7.000 zł na instalację fotowoltaiczną, gdy zdecydują się na zamontowanie dodatkowego elementu np. magazynu energii lub pompy ciepła (również wsparte dotacją).  Wnioskodawcy, którzy wcześniej otrzymali dofinansowanie np. z programu Mój Prąd 3.0, ale zdecydują się na przejście na net – billing i na urządzenie dodatkowe, mogą liczyć na 3.000 zł na instalację fotowoltaiczną. Dodatkowe elementy dotowane są tak samo, jak w pozostałych przypadkach.
 • Dopłata do magazynu energii wynosi, jak w poprzedniej edycji maksymalnie 16.000 zł. Warunkiem jest montaż magazynu o pojemności co najmniej 2kWh.  Koszt magazynu nie może być tez większy niż 6.000zł w przeliczeniu na 1kWh.  Ciekawostką jest, że w czwartej edycji programu przyznano ok. 2300 dotacji do magazynów energii.
 • Dotacja do magazynu energii cieplnej wynosi 5.000 zł. To np. bufory i zbiorniki CWU zasilane pompą ciepła lub piecem elektrycznym.
 • Całkowitą nowością są dopłaty do kolektorów słonecznych – 3.500 zł.
 • Do systemu zarządzania energią HEMS/EMS można dostać dopłatę do 3 tys. zł. Te dopłaty przysługują tylko przy innych urządzeniach dodatkowych (np. magazynie energii). W programie Mój Prąd 5.0 nastąpiła zmiana w porównaniu do poprzedniej edycji. Różnica kosztów między falownikiem hybrydowym a zwykłym nie będzie już uznawana jako element systemu zarządzania energią HEMS/EMS.
 • Najwyższe środki z dotacji można uzyskać do pomp ciepła –  4.400 zł przy pompach powietrze-powietrze (klimatyzatory), pompy ciepła powietrze – woda 12.600 zł, pompy powietrze – woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej (A+++) to aż 19.400zł, gruntowe pompy ciepła 28.500 zł. Niskotemperaturowe pompy ciepła nie są kwalifikowane do dofinansowania. Pompy muszą też spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej.

Zobacz: Kawka BIS, czyli jak uzyskać 100% dofinansowania na wymianę ogrzewania?

Mój Prąd 5.0 – jakich dokumentów potrzebujesz?

W piątym naborze programu uruchomionym w kwietniu 2023 roku beneficjenci muszą posiadać kilka dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku. Aby ubiegać się o dotację z programu (np. otrzymać dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej) trzeba przygotować elektroniczne wersje następujących dokumentów:

 

Gdzie i jak złożyć wniosek Mój Prąd?

Wniosek do programu Mój Prąd można składać wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie: https://gwd.nfosigw.gov.pl/. Zgłoszenia w formie papierowej będą automatycznie odrzucone.

Aby złożyć wniosek o dofinansowanie online –  konieczne jest posiadanie konta na platformie GWD. Wniosek można składać we własnym imieniu lub przy wsparciu pełnomocnika, który takie konto posiada.

 

Tabliczka Mój Prąd –  obowiązek informacyjny

Po otrzymaniu dotacji, inwestor ma obowiązek umieścić tabliczkę informacyjną Mój Prąd w widocznym miejscu, w lokalizacji przedsięwzięcia. Wzór tabliczki znajdziesz na stronie programu oraz tutaj: wzór tabliczki informacyjnej.

 

Mój prąd 5.0 czy Czyste Powietrze, Moje ciepło – który program wybrać?

W programie Mój Prąd 5.0, w odróżnieniu od Czystego Powietrza nie obowiązują kryteria dochodowe (Czyste Powietrze – dochód roczny beneficjenta nie może przekroczyć 135 tys. zł).

Jeżeli posiadasz sprawny kocioł gazowy, nie musisz go likwidować. Mój prąd 5.0 daje możliwość pozostawienia pieca gazowego lub kotła pelletowego i otrzymania grantu.

Czyste Powietrze nie obejmuje jednak dofinansowaniem magazynów energii, HEMS i EMS.  Dlatego, jeśli chcesz zainwestować w magazyn energii, to program Mój Prąd jest korzystniejszy dla Ciebie.

Warto przy tym pamiętać, że program Mój Prąd wymaga fotowoltaiki, a to z kolei zwiększa skalę inwestycji. Kwoty wsparcia na fotowoltaikę i pompy ciepła w programie Mój Prąd 5.0 są zbliżone do tych z podstawowego poziomu dofinansowania w programie Czyste Powietrze.

Czyste Powietrze jest korzystniejsze dla osób o niskich dochodach oraz dla tych, którzy chcą modernizować dom w większym zakresie, np. docieplić, wymienić okna. Czyste Powietrze daje możliwość dofinansowania do innych ekologicznych źródeł ogrzewania np. kotły pelletowe lub kotły zgazowujące drewno. Mój Prąd i Moje Ciepło tylko dotuje pompy ciepła. Moje Ciepło dotyczy tylko nowych budynków o wysokim standardzie energetycznym.

Nie można jednoznacznie stwierdzić, który z programów bardziej się opłaca. Zależy to m.in. od rodzaju inwestycji oraz od poziomu dofinansowania na jakie kwalifikujesz się w programie Czyste Powietrze.

W doborze dofinansowania najlepiej zwrócić się o pomoc do specjalisty w tym zakresie.

Zobacz też: Dofinansowania na pompy ciepła 2023 – jaką kwotę można otrzymać?

 

Podsumowanie

Pierwsze dni funkcjonowania pokazują duże zainteresowaniem programem Mój Prąd. A im więcej chętnych, tym szybciej wyczerpie się pula dostępnych środków. Dlatego tak, jak wspomnieliśmy na początku – lepiej nie zwlekać ze złożeniem wniosku o dofinansowanie i zrobić to możliwie najszybciej.

Ważne informacje:

 • Urządzenia dofinansowane z programu muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem.
 • Dofinansowanie dotyczy również nowych budynków. Warunkiem jest montaż instalacji fotowoltaicznej, trzeba także rozliczać energię elektryczną w systemie net-billing oraz nie posiadać drugiego źródła ciepła na paliwo stałe.
 • Zainstalowane źródła ciepła muszą spełniać warunki uchwał antysmogowych na danym terenie.
 • Oczekiwanie na zaświadczenie od Operatora Sieci Dystrybucji (Enea, Energa, Tauron itd.) trwa bardzo długo, w niektórych przypadkach nawet do 3 miesięcy od zgłoszenia instalacji.

Jeśli nie masz pewności, który program będzie dla Ciebie najbardziej korzystny lub jakie urządzenie grzewcze zainstalować – zamów bezpłatną konsultację z naszym ekspertem. Wskażemy Ci, co zrobić, żeby uzyskać możliwie najwyższe dofinansowanie i który model urządzenia najlepiej sprawdzi się w Twoim domu.

Źródła

 • https://mojprad.gov.pl/
 • https://czystepowietrze.gov.pl/
 • https://mojecieplo.gov.pl/

Zobacz również

Pompa ciepła

Montaż pompy ciepła i rola dobrze wykonanej instalacji Potocznie myśli się, że montaż pompy ciepła to proste podłączenie urządzenia do istniejącej instalacji. Nic bardziej mylnego. Aby pompa ciepła mogła funkcjonować, potrzeba złożonej instalacji zbudowanej

Pompa ciepła

Od czego zależy cena pompy ciepła czyli poznaj wszystkie elementy wpływające na jej koszt Ostatnie lata są niewątpliwie okresem rosnącej świadomości związanej z bezpieczeństwem energetycznym, docenianiem odnawialnych źródeł energii oraz możliwościami ogrzewania budynków –

Kotły na drewno , Kotły na pellet , Pompa ciepła

Tanie ogrzewanie? Jak je wybrać, by płacić najtaniej i nie żałować   Czy tanie ogrzewanie jest w dzisiejszych czasach w ogóle możliwe? W Internecie znajdziesz mnóstwo porad, o tym jak tanio ogrzewać dom. Mimo

Zamów konsultację
z ekspertem

Jeśli chcesz dowiedzieć się, które urządzenie najlepiej sprawdzi się w Twoim zakładzie, domu albo otrzymać wycenę — zamów konsultację z ekspertem.

To ok. 15-minutowa rozmowa telefoniczna z osobą, która na co dzień zajmuje się doborem urządzeń grzewczych pod kątem mocy i indywidualnych wymagań. Na podstawie tego, co nam powiesz podpowiemy Ci, które urządzenie będzie najbardziej efektywne.

Zamów konsultację
z ekspertem

Jeśli chcesz dowiedzieć się, które urządzenie najlepiej sprawdzi się w Twoim zakładzie, domu albo otrzymać wycenę — zamów konsultację z ekspertem.

To ok. 15-minutowa rozmowa telefoniczna z osobą, która na co dzień zajmuje się doborem urządzeń grzewczych pod kątem mocy i indywidualnych wymagań. Na podstawie tego, co nam powiesz podpowiemy Ci, które urządzenie będzie najbardziej efektywne.

Ta strona korzysta z plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.