VENTURA air heater

The VENTURA air heater, apart from the modern design, stands out mainly for it's three-pass, counter-flow-cross heat exchanger and a system of steady air distribution through the exchanger. The combination of these solutions ensures the highest efficiency in air heating compared to other devices available on the market. The heater uses a rotary ROTARY burner, which allows very good combustion parameters and low emissivity to be maintained. The entire device is convenient in use, with easy access to the exchanger and automatic ash removal system. The ash is collected in a special mobile container. This means that maintenance-free operation time of the device has been significantly extended.

CONSTRUCTION OF THE VENTURA AIR HEATER

Regulowany wylot powietrza pozwala na skierowanie strumienia ciepła w dowolnym kierunku. Dzięki zastosowaniu regulatorów termostatycznych możliwe jest rozprowadzenie powietrza w taki sposób, aby w każdym z maksymalnie 4 pomieszczeń utrzymywana była niezależna temperatura. Urządzenie pozwala na wybór orientacji otwieranych drzwi – lewej lub prawej – co ułatwia adaptację podczas montażu. Dodatkowo cała konstrukcja jest łatwa w czyszczeniu i serwisowaniu, co skraca do minimum czas konserwacji urządzenia. Istnieje również możliwość dostarczenia nagrzewnicy z pełną recyrkulacją, co dodatkowo obniża koszty ogrzewania.

NAGRZEWNICA VENTURA MOBILE

Zewnętrzna i mobilna wersja nagrzewnicy VENTURA daje wiele możliwości, jak np. wykorzystywanie do tymczasowych systemów grzewczych, imprez plenerowych, placów budowy czy pod wynajem.

VACCUM

MOBILNOŚĆ

  • Możliwość podawania pelletu z odległości nawet do 10 metrów.
  • Możliwość instalacji urządzenia na zewnątrz – dzięki temu rozwiązaniu nie ma potrzeby budowania kotłowni wewnątrz pomieszczenia.

  • Zintegrowany system odprowadzania spalin.

  • Możliwość transportu z wykorzystaniem wózka paletowego.

  • Zastosowanie do tymczasowych systemów grzewczych.

  • Możliwość wypożyczenia urządzenia.

Powers available: 30 kW, 50 kW, 70 kW, 100 kW, 150 kW, 200 kW, 250 kW, 300 kW.

THE HEATER USES AN INNOVATIVE ROTARY BURNER

Thanks to patented technologies such as a rotating combustion chamber, it solves key problems with the operation of pellet-powered heating devices and is almost maintenance-free, extremely economic and ecological.

HOW THE VENTURA AIR HEATER WORKS

Adjustable air outlet giving the possibility of directing the heat flux in any direction. Thanks to the use of thermostatic regulators, it is possible to distribute the air in such a way that an independent temperature is maintained in each of up to 4 rooms. The device allows you to choose the direction of door opening - left or right, which makes it easier to adapt the device to a given room. In addition, the entire structure makes it easy to clean and service, which shortens the service time of the device to a minimum. It is also possible to make a heater with full recirculation, which further reduces heating costs.

WHERE THE VENTURA AIR HEATERS IS APPLIED

The Ventura air heater is an ideal solution for large-area facilities. The technology used in it allows for quick distribution of heat without building complicated systems of heating installations.

Halls and warehouses

Workshops

Churches

Greenhouses

Request a consultation
with an expert

If you want to find out which device will work best in your establishment, home, or if you want to get a quote — order a consultation with an expert.

This is approximately a 15-minute phone conversation with a person who specializes in the selection of heating devices based on power and individual requirements.
Based on what you tell us, we will suggest the most efficient device for you.

Request a consultation
with an expert

If you want to find out which device will work best in your establishment, home, or if you want to get a quote — order a consultation with an expert.

This is approximately a 15-minute phone conversation with a person who specializes in the selection of heating devices based on power and individual requirements.
Based on what you tell us, we will suggest the most efficient device for you.