Baza wiedzy

Branża grzewcza obfituje w wiele pojęć i przypadków, które potrafią spędzić sen z powiek. Mowa tu zarówno o osobach w niej pracujących, ale przede wszystkim o użytkownikach, którym branża ta dostarcza różnego rodzaju urządzenia grzewcze. Mając to na uwadze opracowaliśmy bazę wiedzy, która w przypadku problemów z urządzeniem może okazać się bardzo pomocna. Gdyż opracowana została w oparciu o wieloletnie doświadczenie naszego serwisu. Znaleźć w niej można m.in. FAQ czyli zbiór najczęstszych przypadków, z którymi dotychczas spotykali się nasi serwisanci. Warto wspomnieć, że większość z nich zalicza się do tych, które użytkownik przy odpowiednim instruktarzu może rozwiązać samodzielnie. Ponadto nasza baza wiedzy zawiera intuicyjny słownik, w którym znajdują się wszystkie fachowe terminy związane z naszymi urządzeniami grzewczymi.

NAJCZĘSTSZE PYTANIA-FAQ

Poniżej znajdą Państwo najczęściej zadawane pytania. Mamy nadzieję, że okażą się pomocne w rozwiązaniu problemu. W przeciwnym razie prosimy o kontakt z najbliższym serwisantem lub naszą centralą serwisową

Przyczyn może być wiele:

 • brak paliwa w zasobniku
 • blokada ślimaków podających paliwo
 • uszkodzona zapalarka
 • zabrudzenie fotodiody
 • żużel w palenisku
 
 
 

Opcja ta znajduje się w głównym menu jako “sterowanie ręczne”.Sytuacja ta może mieć miejsce gdy:

 • Nie dokonano wyboru termostatu. By to zrobić należy wejść kolejno:
  1.  Menu
  2. Ustawienia serwisowe
  3. Ustawienia kotła
  4. Wybór termostatu
 
 • Występuje brak synchronizacji z ISM – zalecamy ponowne wykonanie parowania urządzenia zgodnie z inst
 • Błędnie podłączone zostały przewody łączące ISM z modułem
 

 Powinien być wykonywany każdorazowo podczas zmiany pelletu lub rozpoczynaniu kolejnej partii. Przed rozpoczęciem testu podajnika należy:

 • wyłączyć kocioł
 • upewnić się, że zasobnik jest napełniony
 • wyjąć rurę podającą paliwa od palnika 
 • przygotować worek lub siatkę

SŁOWNIK

W słowniku znajdują się ułożone alfabetycznie pojęcia 

 • Agropellet – jest rodzajem odnawialnego paliwa stałego w postaci granulatu.
  W odróżnieniu od tradycyjnego pelletu wytwarzany jest z odpadów produkcji rolnej
  i leśnej
 • Bufornazywany również zbiornikiem buforowym. Znajduje się w nim ciepła woda do ogrzewania budynku
 • CO – centralne ogrzewanie
 • CWU – ciepła woda użytkowa
 • Czujnik pogodowy – stosowany w celu regulacji temperatury kotła względem temperatury na zewnątrz budynku
 • Czujnik temperatury palnika – sonda temperatury, umiejscowiona w trójniku palnika. Jej zadaniem jest wykrycie wzrostu temperatury w układzie podawania
  paliwa i załączenie alarmu przekroczenia dozwolonej temperatury
 • Czyszczenie – regulator umożliwia czyszczenie paleniska wykorzystując pracę wentylatora nadmuchu i wyciągu

Dezynfekcja zasobnika – jest to podniesienie temperatury zasobnika CWU do 70℃ przez określony czas, w celu zabicia bakterii legionneli w układzie wody użytkowej

 • Ekran palnika – ma za zadanie odizolować komorę paleniskową od korpusu palnika w trakcie spalania pelletu
 • ecoNET 300 – moduł umożliwiający kontrolę regulatora przy wykorzystaniu strony internetowej lub aplikacji
 • ecoSTER – termostat pokojowy do regulatorów obiegów grzewczych 
 • esterX – bezprzewodowy termostat pokojowy do regulatorów obiegów grzewczych

 

 • Flansza montażowa – izolacja termiczna rury zewnętrznej (napowietrzającej
 • Fotokomórka – czujnik odpowiadający za detekcję płomienia  poprzez pomiar natężenia światła w komorze paleniskowej
 • FuzzyLogic – tryb pracy,  w którym regulator automatycznie decyduje o mocy palnika,  z którą będzie pracował kocioł,  w celu utrzymania temperatury kotła na zadanym poziomie

Grupa pompowa – uprzednio przygotowany zestaw hydrauliczny do zasilania obiegu grzewczego. W zależności od wariantu, najczęściej wyposażony jest  w pompę obiegową, zawór termostatyczny oraz odpowiednio ulokowane zawory zwrotne i odcinające

 • Harmonogram pracy – umożliwia sterowanie pracą palnika w przeciągu tygodniowego harmonogramu pracy. Nastawa jest regulowana dla każdego tygodnia indywidualnie
 • Histereza kotła – jest to parametr, który jest różnicą np. pomiędzy temperaturą zadaną kotła, a aktualnie zmierzoną przez czujnik temperatury kotła. Wpływa on m.in. na wyłączenie pompy obiegowej

ISM – moduł radiowy (nadajnik) współpracujący z regulatorami pokojowymi serii esterX.   Za jego pośrednictwem regulatory pokojowe łączą się z sterownikiem kotła

 • Komora nadmuchowa (zewnętrzna)  – odpowiada za napowietrzenia złoża na całej długości komory
 • Komora paleniskowa (wewnętrzna)  – jej obrót uniemożliwia przywieranie żużlu do ścianek
 • Masa paliwa testu – jest to wartość, którą wprowadzamy do sterownika po wykonaniu testu podajnika. Na jej podstawie regulator przelicza dawki paliwa potrzebne do prawidłowego spalania
 • Moduł A – moduł sterownika głównego 
 • Moduł B i moduł C – rozszerzają funkcje Modułu A
 • Moduł Lambda –  dostosowuje zawartość tlenu podczas spalania
 • Nadzór – w tym trybie regulator utrzymuje pracę palnika z bardzo niską mocą

Obrót komory – pozwala na całkowite spalenie dostarczonego paliwa oraz uniemożliwia przywieranie żużlu do ścianek

 • Panel regulatora – dotykowy lub z pokrętłem, razem z modułem A tworzą sterownik
 • Pellet – sprasowane pod ciśnieniem trociny drzewne w postaci granulatu. Najczęsciej o średnicy fi 6 – 8 mm
 • Pierwsze uruchomienie – wykonywane przez autoryzowanego serwisanta – obowiązkowy warunek do otrzymania gwarancji
 • Podajnik – transportuje pellet z zasobnika zewnętrznego do palnika. 
 • Postój – tryb ten oznacza, że kocioł jest wygaszony i oczekuje na sygnał do rozpoczęcia pracy
 • Praca  – tryb informujący, że palnik pracuje z zadaną mocą. Paliwo podawane jest automatycznie
 • Przegląd palnika – powinien być wykonywany co rokuRozpalanie – tryb służący do automatycznego rozpalenia paleniska w kotle

 • Standard – tryb regulacji, w którym przejście w nadzór nastąpi po osiągnięciu temperatury zadanej kotła.
 • STB – czujnik temperatury. Włącza się w momencie  osiągnięcia temperatury krytycznej 95 ℃. Powoduje odłączenie zasilania. Do ponownego uruchomienia należy nacisnąć przycisk na obudowie, znajdujący się pod czarną zaślepką
 • Sterownik kotła – niezbędne urządzenie do współpracy z palnikiem
 • Rura spiro – element systemu podającego paliwa do palnika. Znajduje się pomiędzy podajnikiem wewnętrznym (stokerem), a podajnikiem pobierającym paliwo z zasobnika zewnętrznego. Rura wykonana jest ze stapialnego tworzywa,  co w razie cofnięcia się płomienia z wnętrza palnika uniemożliwia  zapłon paliwa w zasobniku
 • Temp. schładzania kotła – po przekroczeniu temp. na danym obiegu grzewczym, uruchomi się mechanizm w celu rozładowania ciepła i zapobiegnięcia przegrzania się instalacji
 • Temperatura zadana – obejmuje nastawy temperatur kotła, CWU oraz mieszacza 
 • Termostat – urządzenie mające za zadanie utrzymanie zadanej temperatury, przesyłając sygnał do regulatora głównego (przewodowo lub bezprzewodowo). W celu korzystania z termostatu bezprzewodowego należy podłączyć moduł radiowy ISM
 • Tryb regulacji – odpowiada za stabilizację temperatury

 

 • Wentylator nadmuchowy – jest odpowiedzialny za nadmuch w procesie rozpalania, pracy oraz czyszczenia, występują w nim 3 poziomy mocy (minimalna, średnia, maksymalna)
 • Wentylator wyciągowy – wspomaga pracę kotła poprzez regulację ciągu kominowego
 • Wygaszanie – w tym trybie następuje dopalenie resztek paliwa
 • Wyczyść wymiennik – monit informujący o konieczności wyczyszczenia popielnika
 • Wyjście H – rozszerzenie na module A pozwalające na konfigurację czyszczenia wymiennika ciepła, alarm oraz wyjście sterujące kotłem rezerwowym
 • Wymiennik ciepłajego zadaniem jest wymiana ciepła pomiędzy dwoma płynami
 • Zapalarka – ceramiczny element palnika odpowiadający za zapłon pelletu przy wykorzystaniu strumienia gorącego powietrza

Ta strona korzysta z plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.